Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest CERMAX sp. Jawna z siedzibą w Radomiu przy ul. Kieleckiej 166. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przesłanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane CERMAX sp. Jawna dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jakie konsument wyraził zgodę – na zasadach opisanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). W przypadku gdy konsument nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

CERMAX sp. Jawna zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień użytkowników, co wynika z ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych, do ich poprawiania lub całkowitego usunięcia. Aby to zrobić, należy wysłać e-maila z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub wykreślenia danych z ewidencji. CERMAX sp. Jawna może odmówić usunięcia danych użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec CERMAX sp. Jawna

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy pomiędzy CERMAX sp. Jawna a klientem oraz zrealizowania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej opisanej w regulaminie.

Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie newslettera), jeśli wyrazi na to zgodę. Może także w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, poprzez kliknięcie w odnośnik "Wypisz mnie z listy", umieszoczony w wiadomości e-mail.

Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą użytkownika, w przypadkach opisanych w regulaminie, a w szczególności:

  • w przypadku wyboru sposobu płatności online dane klienta są przetwarzane przez administratora systemu płatności Przelewy24 w celu przeprowadzenia transakcji,
  • aby doręczyć przesyłki, udostępniamy dane osobowe firmie RABEN i UPS

W celu zrealizowania obsługi zlecenia konieczne jest podanie następujących danych osobowych konsumenta:

  • nazwisko i imię,
  • adres do wysyłki produktów,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu kontaktowego.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ani udostępniać ich innym podmiotom.

Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami - 5 lat po zakończeniu obowiązywania umowy lub do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją naszego sklepu.

Zapewniamy, że CERMAX sp. Jawna przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie wzrastał.

W celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie w ramach strony sklep.cermax.com.pl stosujemy pliki cookies.